Salgs- og leveringsbetingelser for Det Store Ja

Bestilling

Når I foresprøger på os som fotografer til jeres bryllup, ringer vi jer op, bekræfter at vi har en ledig fotograf på datoen og får tidsplanen på plads. Samme dag modtager I en ordrebekræftelse på e-mail, der bekræfter, hvad vi telefonisk har aftalt. Ordrebekræftelsen er den bindende aftale for begge parter.

Bryllupsdatoen ligger fast, men tidsplanen kan ændres senere, såfremt fotografen ikke har lavet andre aftaler, der umuliggør dette. Ligeledes vil det være muligt at tilkøbe flere timer.

For os er en aftale en aftale, og vi opkræver ikke depositum.

Betaling

Vi har to modeller:

Betales hele beløbet på bryllupsdagen, giver vi kr. 300 i rabat, svarende til vores udgifter til ekstra fakturering og bogføring.

eller…

Betaling på bryllupsdagen: 3/4 af det samlede beløb, oprundet til nærmeste hele antal tusinde, bedes betalt til fotografen, før han/hun kører hjem. Kvittering for modtaget beløb udleveres.

Når billederne er on-line i galleriet senest 2 uger efter: restbeløbet bedes betalt inden 3 dage. Herefter afsendes USB-nøglen med billedfilerne i høj opløsning.

Levering

Billederne er klar i on-line i galleriet senest 2 uger fra bryllupsdatoen.

Vi afsender USB-nøglen med de digitale filer senest 3 uger fra bryllupsdatoen, forudsat at restbeløbet er os i hænde.

Leveringsgaranti: for hver uge, vi overskrider, får I kr. 500 retur forudsat, at I har betalt restbeløbet og at det er os i hænde, inden de 3 uger er gået.

Afbestilling

Vi reserverer dagen til jer og kan derfor ikke tage andre opgaver ind.

Hvis I afbestiller os efter, at I har modtaget ordrebekræftelsen på mail, ser vi os nødsaget til at opkræve et afbestillingsgebyr jvf nedenstående. Det er den eneste måde, vi kan sikre vores forretning på. Vi er dog fair og returnerer gebyret, hvis vi er så heldige at få dagen besat af et andet bryllup.

Afbestilling 10 mdr. eller mere før brylluppet: kr. 0

Afbestilling 6-9 mdr. før brylluppet: kr. 4.000 incl.moms

Afbestilling 1-5 mdr. før brylluppet: 50% af det aftalte beløb

Afbestilling 0-1 mdr. før brylluppet: 100% af det aftalte beløb

Alle kan blive ramt af svær sygdom. Kan I med lægeerklæring samt mail fra præsten dokumentere, at brylluppet er aflyst, fordi bruden  eller gommen selv har pådraget sig en alvorlig sygdom, kvæstelse eller sågar dødsfald, opkræver vi intet gebyr.

Corona-virus, andre epidemier og uforudsete hændelser: bliver kirken, feststedet og/eller andre dele af landet lukket ned af regeringen og dermed forhindrer jeres bryllup, opkræver vi intet gebyr. Vi håber blot, at I gerne vil have os med som fotografer på den nye dato, I finder.

Det samme gælder for os: er eneste ledig fotograf blevet lovligt forhindret, er vi i vores ret til at aflyse bestillingen. Vi vil naturligvis bruge vores netværk og være behjælpelige med at finde en egnet erstatningsfotograf.

Brug af billederne

Jvf. gældende lovgivning har fotograferne hos Det Store Ja copyright på billederne. Vi giver jer som brudepar fuld råderet over dem, og I kan frit få lavet print af enhver art og bruge dem på alle medier, forudsat at I ved billedet/billederne henviser til www.detstoreja.dk.

I må ikke sælge dem til fx. billedbureauer, magasiner osv.

Hvis vi ikke har aftalt andet skriftligt med jer som kunder, forbeholder DetStoreJa.dk  os retten til at bruge billederne på hjemmesider, reklamemateriale og sociale medier.

Persondata – GDPR

Som leverandør af bryllupsfotografering er vi nødt til at modtage personhenførbare data (som det hedder) på vores kunder for at kunne udføre servicen: det drejer sig om navne, adresse, e-mails, tlf.nr., vielsestidspunkt, vielsessted, feststed etc.

Vi offentliggør intet uden tilladelse fra jer, udover hvad der er nødvendigt for at kunne udføre servicen: det kunne være jeres fornavne og vielsesdato i det on-line galleri, vi laver til jer og jeres gæster.

Vi gemmer jeres billeder i 5 år som en sikkerhed for jer. Denne service kan I selvfølgelig fravælge.

Det med småt

(vi skal jo skrive det)

Det Store Ja er ikke ansvarlig for force majeure, der måtte påvirke den indgåede aftale – hverken før, under eller efter bryllupsdatoen.

Det kan være, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, strejker, terrorangreb, krig, vejrlig, et punkteret dæk,  en pludselig opstået ulykke på vejen, eller andre forhold, som vi ikke har kontrol over.

bryllupsfotograf og bryllupsvideo

Telefon hverdage kl. 9-19

(+45) 29 45 88 75

E-mail

fotografen@brianbjeldbak.dk

FÅ NYHEDER FRA OS  –  FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
© 2019 Det Store Ja. Alle rettigheder forbeholdes.
ADRESSE: SKOVLEDET 4, 8831 LØGSTRUP
CVR: 21002577