Privatlivspolitik

Generelt

Som led i brugen af min hjemmeside, besvarelse af dine henvendelser via kontakformularen og/eller e-mailkorrespondance samt opfyldelsen af evt. indgåede aftaler mellem dig som kunde og min virksomhed, firmanavn Fotograf Brian Bjeldbak, CVR 210025771,  samler jeg personoplysninger om dig.

I dette dokument beskriver jeg mine retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med min opfyldelse af ovenstående.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som har virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).

I det efterfølgende har jeg beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles

Jeg beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du henvender dig og/eller indgår en aftale med mig. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som jeg indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til din henvendelse eller vores aftale har bedt om.

De personoplysninger, som jeg indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer jeg personoplysninger

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med mig løber.

Når du køber en vare eller ydelse hos mig, har jeg brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, jeg har indsamlet vedrørende dig (og/eller din virksomhed) i vores IT-system.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af mig i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022, da mit regnskabsår følger kalenderåret. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig og/eller din virksomhed blive slettet.

Hvad bruger jeg personoplysninger til

De personoplysninger, jeg indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til mine samarbejdspartnere, f.eks. postvæsnet, såfremt jeg har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos mig ret til at få min bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger og dig selv berigtiget af mig uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af mig uden unødig forsinkelse, hvis jeg ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt at jeg i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Mine sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om min behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Jeg forbeholder mig ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil jeg give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, jeg har registreret om dig, skal du rette henvendelse til Fotograf Brian Bjeldbak, CVR 21002577, fotografen@brianbjeldbak.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående.

Såfremt du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne politik er senest opdateret: 23-02-2022
Fotograf Brian Bjeldbak tager forbehold for trykfejl, formuleringsfejl og andre åbenlyse fejl på webshoppen, samt i alle annonceringsmaterialer.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Fotograf Brian Bjeldbak
Skovledet 4
DK-8831 Løgstrup
Telefon: +45 2945 8875

CVR: DK21002577
Email: fotografen@brianbjeldbak.dk

Hvad siger brudeparrene?

bryllupsfotograf og bryllupsvideo

Telefon hverdage kl. 9-19

(+45) 29 45 88 75

E-mail

fotografen@brianbjeldbak.dk

FÅ NYHEDER FRA OS  –  FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
© 2021 Det Store Ja. Alle rettigheder forbeholdes.
FOTOGRAF BRIAN BJELDBAK, VIBORG
CVR: DK21002577
Privatlivspolitik

Når du besøger denne hjemmeside, bliver der gemt informationer om din færden i form af cookies. Her kan du ændre din Privatlivs-indstillinger. Hvis du blokerer nogle af cookie'rne, kan det forstyrre din oplevelse af hjemmesiden. Du kan til enhver tid selv slette cookies i din browser.

Google Analytics tracking code: klik for at slå til/fra
Google Fonts: Klik for at slå til/fra
Google Maps: klik for at slå til/fra
Video: klik for at slå til/fra

Klik for at slå brugerdefinerert indhold til/fra
Cloudflare bruges til sikkerhed og ydeevne
Nødvendig

Hjemmesiden anvender cookies, også fra 3. part. Definér dine præferencer og/eller accepter brugen af cookies.